PAYLAŞ

2024-2 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

EK-1

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARINDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ

· Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet :

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0,00

61.655,29

1.541,39

2

61.655,30

123.310,57

1.541,39 + (Hasar Tutarı – 61.655,29)*0,025

3

123.310,58

184.965,86

3.082,76 + (Hasar Tutarı - 123.310,57)*0,022

4

184.965,87

513.794,05

4.439,18 + (Hasar Tutarı - 184.965,86)*0,02

5

513.794,06

2.055.176,21

11.015,74 + (Hasar Tutarı - 513.794,05)*0,0021

6

2.055.176,22 ve üzeri

14.386,23

 

· Ağır Vasıta : Ağır vasıta grubu içerisinde yer alan araçlar bakımından asgari ücretler, 1. Sınıfta yer alan binek, hafif ticari ve motosiklet grubu araçlar için hesaplanan ücretin %50 oranında fazlasıdır.

· İş Makinesi : İş makinesi grubu içerisinde yer alan araçlar bakımından asgari ücretler, 1. Sınıfta yer alan binek, hafif ticari ve motosiklet grubu araçlar için hesaplanan ücretin %120 oranında fazlasıdır.

· Değer Kaybı : 924,84 TL

· Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti : 1.397,52 TL

· Uzaktan Ekspertiz : Yukarıda her kademe için hesaplanan ücretlerin 2/3’ü oranında ödeme yapılır.

· Değer Tespiti : Yukarıda her kademe için hesaplanan ücretlerin 2/3’ü oranında ödeme yapılır.

UYGULAMA ESASLARI

1. Tarifede yer alan ücretler, KDV hariç tutarlardır.

2. Şehir dışı hasarlarda, yukarıda hesaplanan ücretlere %25 ilave ödeme yapılır.

3. Araç ile gidilen ekspertizlerde, ekspertiz noktasına ulaşım mesafesi 50 km üzerinde ise, bu mesafeyi aşan kısım için masraflar ödenir. Masraflar; (yapılan km * 7 lt/100 km * ekspertiz tarihindeki EPDK yakıt birim fiyatı *1,3/ dosya sayısı) + otoyol + köprü geçiş ücreti + feribot ücreti + otopark ücreti olarak hesaplanır.

4. Araç tiplerinin belirlenmesinde 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlara uygun olacak şekilde aşağıda yer alan tablodaki sınıflandırma dikkate alınır. Poliçe düzenlenirken ilgili kanuna uygun olmayan bir sınıflama yapılmış olması, ücret hesaplamasında dikkate alınmaz.

Sınıflama

Araç Tip Gurubu

Kapsamı

1

Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Panelvan, Arazi Taşıtı, Hafif Römork, Motosiklet, Yük Motosikleti (Triportör), Bisiklet, Moped (Elektrikli Bisiklet)

2

Ağır Vasıta

Kamyon, Otobüs, Çekici, Özel Amaçlı Taşıtlar, Kamp Taşıtı, Römork, Yarı Römork, Lastik Tekerlikli Traktör

3

İş Makinesi

Lastik veya Paletli Makine, Pompa, Mikser, Damper, Tarım Makinesi, Şap Makinesi, Binek ve Ağır Vasıta Tanımına Girmeyen Makineler

5. İş makinesi araç grubu dışında kalan %100 elektrikli araçların ekspertiz ücretinin belirlenmesinde ağır vasıta araç grubu için uygulanan tarife dikkate alınır.

6. Eksperin raporunu kapatması aşamasında, ekspertiz ücreti bu Tarifeye göre, ekspertiz raporunun yazıldığı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanır ve ekspertiz ücreti, tanzim edilen ekspertiz raporunda yer alır.

7. Hasar tutarı kademeleri ve ücret formülünün TÜFE oranında artırılmasında aşağıdaki örnek dikkate alınır.

Ör: 2023 yılı için yıllık enflasyon oranının %10 olduğu varsayıldığında, 2024 yılı için kademelere ilişkin örnek hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Kademe

Hasar Tutarı (TL)

Ücret (TL)

1

0,00

33.000,00

825,00

2

33.000,01

66.000,00

825,00 + (Hasar Tutarı - 33.000,00)*0,025

3

66.000,01

99.000,00

1.650,00 + (Hasar Tutarı - 66.000,00)*0,022

4

99.000,01

275.000,00

2.376,00 + (Hasar Tutarı - 99.000,00)*0,02

5

275.000,01

1.100.000,00

5.896,00 + (Hasar Tutarı - 275.000,00)*0,0021

6

1.100.000,01 ve üzeri

7.700,00

Bu sayfa en son 5.07.2024 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ