PAYLAŞ

Hakkında

 Sedev 1996 yılında tamamı sigorta eksperliği mesleğinin önde gelen isimlerinden olan 29 kurucu üye tarafından aşağıda ki amaç ve hizmet konuları için kurulmuştur.

Vakfın Amacı ve Hizmet Konuları :
Vakfın amacı "Vakıf üyelerinin sosyal, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılamak; boş zamanlarını değerlendirecek olanaklar yaratmak; aralarında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır. 

Vakfın amacına yönelik hizmet konuları ise.
Sosyal Etkinlikler: Vakıf yararlananlarının iyi ve kötü günlerinde karşılaşacakları mutluluk ve acıları paylaşarak karşılıksız ya da ödünç maddi yardım manevi katkılarda bulunmak; karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan iyi ilişkilerin geliştirilmesini, özendirecek girişimlerde bulunmak, dayanışma ve yardımlaşmayı öngören eğitim, sağlık, dinlenme, boş zamanları değerlendirme, eğlence ve beslenme tesislerinin açılmasına ve işletilmesine yardımcı olmak.

Kültürel Etkinlikler
: Vakıf yararlananlarının her türlü kültür ve sanat dalında düzenlenmiş etkinliklere katılıp yararlanmalarına olanak sağlayacak girişimlerde ve işbirliğinde bulunmak; eğitim ve gereksinme kararları vermek.

Sportif Etkinlikler
: Vakıf yararlananlarının, ruh ve beden sağlığına ilişkin spor eğitimi ve çalışmaları için açılmış bulunan ya da açılacak tesislerden yararlanmalarına olanak sağlamak, gerektiğinde kurulmuş spor tesisleri ile işbirliği yapmak; özendirici yarışmalar, turnuvalar ve ödüllendirmeler yoluyla her yaştaki insanları bilinçlendirmek.

Boş Zaman Etkinlikleri :
Vakıf yararlananlarının boş zamanlarını değerlendirmek üzere kitap alma, değiştirme ve okuma alışkanlığını kazandırmak; resim ya da müzik alanında yetenekleri geliştirmek; düşünce, beceri ve buluş gelişimini öngören araştırma yapmak üzere toplantılar, kurslar, paneller ve pratik çalışmalar düzenlemek.

Halkla İlişkiler: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

Uygulama ve Gelir Etkinlikleri: Vakfın amaç hizmet konularına yönelik fonlar oluşturmak; iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak.
Bünyesindeki meslektaşlarına ve adaylarına mesleki eğitim vermek.

Diğer Etkinlikler : Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği işlem ve çalışmaları yapmaktır.

Vakıf 2001 senesinde SEDEV EKSPERLİK HİZMETLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ‘ni kurmuş olup,iktisadi işletme aşağıda ki alanlarda hizmet vermektedir.

- Nakliyat (Emtea / Tekne)
- Yangın (Tüm ek teminatları)
- Kaza (Kasko / Trafik) (E.A.R/C.A.R mühendislik hasarları) / (Hırsızlık) / (Cam kırılması) / (Tüm mesuliyetler) / (Elektronik Cihaz) / (Diğerleri)
- Araştırma (Tüm branşlarda)
- Tahkikat (Tüm branşlarda)
- Diğerleri
- Tek tip rapor
- Seminerler
- Bilgi bankası hizmetleri
- Mesleki eğitimler
- Elektronik ortamda raporlama

Bu sayfa en son 4.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ