PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yapılan Duyuru

İstanbul.12.07.2019
Sayı :     2019/257

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

                                                        Saygılarımızla.

                                           Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
                                                          Yönetim Kurulu

Sayın Sigorta Eksperi,

Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası, "Raporların bir örneği, sigortalının talebi halinde eksper veya sigorta şirketince sigortalıya verilir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, sigortalı ya da vekili tarafından talep edilmesi halinde, ekspertiz raporunun talep edene verilmesi zorunludur. Diğer yandan, raporun sigortalının vekili tarafından talep edilmesi durumunda, vekaletnamenin geçerliliğinin kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Bu sayfa en son 12.07.2019 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ