PAYLAŞ

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

İstanbul.06.12.2021
Sayı : 2021/189


Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Trafik Sigortası Genel Şartları hakkındaki önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim KuruluDeğerli Meslektaşımız,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle "Teminat Dışı Haller”, "Değer Kaybı Hesaplama ve Eksper Atama Esasları” ile "Orijinal, Eşdeğer ve Yeniden Kullanılabilir Parça Uygulama Esasları” konularında da düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, trafik sigortası tazminat hesaplamasının anılan Genel Şartlara göre, değer kaybı hesaplamalarının ise Genel Şartların EK-1’inde yer alan esaslara göre yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, "Trafik Sigortası Tazminat Hesabı” ve "Değer Kaybı Hesaplama Metodu” konusunda eğitim planlanmakta olup eğitim bilgileri en kısa sürede duyurulacaktır. Ayrıca, Değer Kaybı Rapor Formatı konusunda da İcra Komitemiz çalışmaları devam etmekte olup rapor formatı en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.

SEDDK yetkilileri ile yapılan görüşmede, eksper atama usulünün mevcut şekliyle (Sigorta şirketleri SBM üzerinden sıra usulü atama, hak sahipleri serbest atama) uygulanmaya devam edeceği bilgisi alınmıştır. Bu vesile ile, SEDDK Başkanı Sayın Türker GÜRSOY ve Kurum yetkililerine teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi


Not: Trafik Sigortası Genel Şartlarının son haline https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20752&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 linkinden ulaşılabilmektedir.

Bu sayfa en son 6.12.2021 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ