PAYLAŞ

(2008 / 44 ) Sigorta Eksperlerine Yeni Eksperlik Dallarında Görev Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından 04.11.2008

SİGORTA EKSPERLERİNE YENİ EKSPERLİK

DALLARINDA GÖREV VERİLMESİNE İLİŞKİN

SEKTÖR DUYURUSU

(2008 / 44 )

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun Geçici 6 ncı maddesi "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan eksperlik ve brokerlik ruhsatları, Müsteşarlık tarafından değiştirilinceye kadar geçerlidir. Söz konusu değiştirme işlemini, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yaptırmayanlar meslekî faaliyette bulunamaz. Sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Levhaya kaydını yaptırması da gerekir.” hükmünü amirdir.

Yine bilindiği üzere, 22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereğince eski ve yeni ruhsatların eşleştirilmesi Müsteşarlığımızca yapılmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhada kayıtlı bulunan ayrıca internet sayfasında yayımlanan sigorta eksperlerine, isimlerinin karşısında bulunan yeni eksperlik dallarında da ekspertiz görevi verilmesi mümkün bulunmaktadır
Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ