PAYLAŞ

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) 2022 Bahar Çalıştayı Antalya' da Gerçekleştirildi.

TÜSED Yönetimi 2022 Bahar Çalıştayı 5 Mart 2022 Tarihinde Antalya' da Gerçekleştirildi.

Çalıştayımıza TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK)’ in Tüm Üyeleri, Derneğimizin Tüm Kurulları, Bölge ve İl Temsilcileri, Bölge Yönetim Kadroları ,Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Başkanı Sayın Tamer Topal, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Sayın Engin Özaydın, Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Sayın Hasan Ziya Erciyas, Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Sayın Cafer Yalçıntaş, Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Sayın Aycan Fatma Erkal ve Derneklerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri katılımda bulunmuşlardır.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan Çalıştayımız TÜSED Genel Sekreteri Sayın Cem Balkan’ ın moderatörlüğünde sırası ile; Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Sayın Hasan Ziya Erciyas, Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Sayın Aycan Fatma Erkal, Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Sayın Cafer Yalçıntaş, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Sayın Engin Özaydın, SEDEV Başkanı Sayın Tamer Topal’ ın konuşmaları ve TOBB SEİK ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim Edem’ in açılış konuşması ile devam etmiştir.

Sayın Erdem konuşmasında SEİK ve TÜSED tarafından tamamlanan, devam eden ve önem sırasına göre yapılması hedeflenen çok sayıda farklı çalışma olduğunu ifade ederek çalışmalar hakkında kısa bilgiler vermiştir. Çalışmaların "Mevzuat ve Hukuk, Yazılım ve Teknoloji, Kurumsal İşleyiş, Meslek Kurallarına ve Etik İlkelere Uyum, Yeni İş Alanları Kazanılması ve Eğitim” ana hedef kodları altında gruplandırılarak kısa, kısa-orta, orta, orta-uzun ve uzun vadeli olarak önceliklendirildiğini ifade eden Sayın Başkan, SEİK ve TÜSED tarafından yazılı olarak kayıt altına alınan bu çalışmaların gelecek yönetimlere aktarılması gerekliliği dikkate alınarak hazırlanmış olduğunu belirtmiştir.

Çalıştayımızın öğleden önceki ilk bölümünde TÜSED Başkan Vekili Sayın Selim Kesici "Meslek Etik Kuralları ve Meslek Deontolojisinin Oluşturulması” sunumunu çalışmalara ilişin salondaki tüm katılımcıların görüşlerini alarak interaktif şekilde gerçekleştirmiştir. Bu bölümde Sigorta Eksperliği mesleğinin Bağımsızlık ve Tarafsızlık, Güven, Mesleki Ehliyet, Sır Saklama, Mesleki Özen ve Dikkatin Gösterilmesi, Etik Değerlere ve Meslek Standartlarına Uyum ilkelerinin önemi vurgulanarak bir mesleğin etik kurallarının belirlenerek yazılı hale getirilmesi, bu kurallara uyulmasının sağlanması ve meslek deontolojisinin oluşturulmasının o meslek mensuplarına duyulan güven açısından oldukça önemli olduğu genel kabul görmüştür.

Toplantının öğleden sonraki ikinci bölümü sırası ile TÜSED Başkan Vekili Sayın Selim Kesici, TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Berk Erozan ve TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duran Eren Kerim tarafından gerçekleştirilen mesleğin güncel ekonomik sorunlarına dair sunumlarımız ile devam etmiştir. Bu bölümde kara araçları branşı ve oto dışı branşlar olmak üzere yönetmelik çalışmalarına ağırlık verilmesi görüşülmüş, kıymetli katılımcıların görüşleri alınmıştır.

SEİK ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim Erdem tarafından yönetilen serbest kürsü ile devam eden toplantımızın son bölümünde katılımcılar fikir ve düşüncelerini iletmiş, soruların tamamı değerlendirilerek yanıtlanmıştır. Çalıştayımız Sayın Ahmet Nedim Erdem’ in kapanış konuşması ile sona ermiştir.

TOBB SEİK Başkan ve Kurul Üyelerimize, Tüm Dernek Başkan ve Kurul Üyelerine, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, katılım sağlayan meslektaşlarımıza, mesleki birlikteliğimize gösterdikleri hassasiyet ve katkıları için teşekkür ederiz.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu

�lgili Foto�raflar

Bu sayfa en son 9.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ