PAYLAŞ

T.C. Ticaret Bakanlığı' nın "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamındaki toplantısına TOBB SEİK de katıldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi" kapsamında 4 Temmuz 2019 Tarihinde Ankara' da yapılan toplantıya TOBB SEİK de katıldı.

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Tacir Farkındalığının Artırılması Faaliyeti 7. Tacirlere ve Satıcı ve Sağlayıcılara Yönelik olarak yapılan toplantıya Mesleğimizi temsilen TOBB SEİK Başkanı ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM ve TOBB Sigortacılık Müdürü Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ katıldılar.

Avrupa Komisyonu kapsamındaki "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi" ülkemizde tüketicinin korunması politikasını, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve paydaşlarla etkin bir yönetimin tesis edilmesi gibi yol ve yöntemlerle geliştirmek amacını taşımaktadır. Söz konusu proje; tüketiciler, kamu otoriteleri, satıcı ve sağlayıcılar, yasal uygulayıcılar ve tüketici sivil toplum kuruluşlarından oluşan piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimin ve iletişimin artırılması suretiyle güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sisteminin kurulmasını hedeflemektedir.

Toplantı "Sigortacılık Hizmetleri" sektörüne ilişkin olarak Ankara'da T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen mevzuat, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerine ilişkin hususlarda sektör temsilcileri ile istişare mahiyetinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin konuşmasının ardından sırası ile Projenin Sunumu, Sigortacılık Kapsamında Yaşanan Tüketici Uyuşmazlıkları, Sigortacılık Kapsamında Yaşanan Tüketici Uyuşmazlıklarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ayıplı Hizmetler Kapsamında Sigorta Şirketleri ile Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İhtiyari Garanti ve Sigorta Kapsamının Belirlenmesi ve Hukuki Uyuşmazlıklar, Mesafeli ve Finansal Mesafeli Sözleşmeler Kapsamında Sigorta Şirketleri ile Yaşanan Sorunlar ve Çözüm önerileri konu başlıkları ele alınmıştır. Sayın Ahmet Nedim ERDEM tarafından tüketici sorunlarının sebep ve çözümlerine ilişkin görüşlerimiz dile getirilmiş, zorunlu sigortalarda eksperlerin havuzdan random olarak atanmasının da sorunların çözümünde önemli ölçüde rol oynayacağı belirtilerek Bakanlık nezdinde girişim ve destek talebinde bulunulmuştur.

Toplantıya katılarak mesleğimizi temsil eden TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM ile TOBB Sigortacılık Müdürü Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ' e teşekkür ederiz.

İlgili Fotoğraflar

Bu sayfa en son 8.07.2019 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ