PAYLAŞ

Sigorta Eksperleri Yönetmelik Değişikliği İçin Bolu'da İki Günlük Kamp Düzenlendi

İstanbul. 03.11.2014
Sayı :     2014/376

Kıymetli Meslektaşımız,

11.07.2014 tarihinde Ankara’da yapılan istişare toplantısında Sigorta Eksperleri Yönetmeliği’nin tümden değiştirilmesi hususunda karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde mevcut yönetmeliğin günümüz şartlarına ve vizyon belgemize uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi için Sigorta Eksperleri Derneği olarak bir çalışma başlatılmış, yapılan çalışmanın SEİK ve tüm derneklerimizle ortak bir çalışma ile şekillendirilmesi amacıyla da iki gün süreli bir kamp programı düzenlenmiştir.

18-19 Ekim 2014 tarihinde Derneğimizin organizasyonu ile Bolu Dağı Polis Evinde gerçekleştirilen çalışma kampında, derneğimiz Teknik ve Hukuk Komitesi tarafından hazırlanıp, komite üyemiz Sayın Ulaş ERDOĞAN tarafından kaleme alınan yönetim kurulumuz tarafından son şekli verilen Sigorta Eksperleri Yönetmelik Taslağı tüm yönleri ile 2 gün boyunca tartışılmıştır.

Çalışma kampına SEİK Başkanı Sayın Yalçın KAYA ve SEİK Üyeleri Sayın Çetinay KARAOL, Sayın Tayfun ERMETİN, Sayın Hasan İLERİ, SED Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEM ve Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, ASED Başkanı Sayın M.Şahin GAZYAĞCI ve ASED Yönetim Kurulu Üyeleri ile ESED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahir Alp ASLAN katılmıştır. Toplantıların moderatörlüğünü SEİK Üyesi Sayın Tayfun ERMETİN yapmıştır.

Hazırlanan Taslak Yönetmelik maddelerinin tek tek okunması ve katılımcıların maddeler üzerinde görüş bildirmesi yöntemi belirlenmiş ve bu yöntem ile her madde için görüş belirtmek isteyen katılımcılar söz alarak görüşlerini bildirmişlerdir.

Görüş ve tartışmaların yoğunlaştığı maddeler, eksperlik mesleğinin unvanlandırılması ve kariyer planı, unvanlar arasında ki geçiş şart ve süreleri, meslek içi eğitim, eksperlerin görev ve yetkileri olmuştur.

Katılımcıların genelinin son derece olumlu tavır sergilediği, fikir ve düşünceleri ile katkı sunduğu iki günlük kamp sürecinde tüm katılımcıların görüşleri kayda alınmıştır.

Kamp süresince yapılan değerlendirme sonucunda tartışılan konular üzerinde 8-9 Kasım tarihlerinde ikinci bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılacak son değerlendirme toplantısından sonra, ortaya geniş katılımlı ve içerikli bir taslak yönetmelik çıkarılması, bilahare bu taslağın tüm meslektaşlarımızla paylaşılması ve fikirlerinin alınması sonrasında Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ ne sunulması hakkında görüş birliği tesis edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte sigorta eksperlerinin tüm yöneticilerinin SEİK çatısı altında bir araya gelerek oluşturduğu bu yönetişim biçiminin mesleğimize çok daha fazla katkı sunacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu güne kadar yapılan tüm istişare toplantıları sonucunda alınan her karar mesleğimizi bir adım ileriye taşımaktadır.

Sigorta Eksperleri Derneği Yönetimi olarak bugüne kadar üstlendiğimiz birleştirici ve uzlaşmacı misyonu devam ettirme kararlığımız devam etmektedir. Birleşme ve bütünleşmenin en önemli fonksiyonu daha hızlı karar alma ve alınacak kararların tüm yönleri ile tartışılması fırsatını bizlere sağlamıştır.

Oluşan bu süreç ve yapılan çalışmanın mesleğimiz adına hayırlı olmasını dileriz.

Çalışma kampına katılıp mesleğimize hizmet eden bütün yönetici meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu

žlgili Fotožraflar

Bu sayfa en son 11.11.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ